Privātuma politika

Balts.lv privātuma politika

Lai saņemtu noteiktus bistro BALTS pakalpojumus (ēdienu piegādi, piedāvājumus un jaunumus), Jūs mums uzticat noteiktus personas datus. Personas dati ir nepieciešami, lai identificētu Jūs kā pakalpojuma (ēdienu piegādes vai mārketinga informācijas) saņēmēju. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu konkrētu personu. Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Šī politika nosaka kādus datus bistro BALTS par Jums vāc, kādam mērķim un kas šiem datiem piekļūst, kā arī Jūsu izvēles iespējas attiecība uz Jūsu datiem un citām Jūsu tiesībām.

Datu pārzinis

Datu pārzinis ir SIA SHIRO, reģ. Nr. 40103920963, juridiskā adrese: Ģertrūdes ielā 27-18, Rīga, LV-1011, biroja adrese Dzirnavu iela 67, Rīga, LV-1011, kam ir tiesības izmantot balts.lv un kurš apsaimnieko bistro BALTS zīmolu. Šajā politikā SIA SHIRO apzīmēts kā “bistro BALTS” vai “Mēs”.

Bistro BALTS apstrādātie personas dati un izmantošanas mērķi

Personas datu apstrāde ir jebkādas darbības ar personas datiem, tajā skaitā – vākšana, glabāšana, organizēšana, izmantošana, apskatīšana, dzēšana, iznicināšana un citas darbības.

Mēs vācam un apstrādājam šādus datus:

Personas datu veids Mērķis Pamats Glabāšanas ilgums
Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasts Pasūtījuma piegādes veikšanai Piegādes līgums 2 gadus
e-pasts Informācijas par piedāvājumiem saņemšanai (mārketings) Jūsu piekrišana Tik ilgi, kamēr vēlēsieties saņemt no mums informāciju
sms Informācijas par piedāvājumiem saņemšanai (mārketings) Jūsu piekrišana Tik ilgi, kamēr vēlēsieties saņemt no mums informāciju

Sīkdatņu (cookies) lietošana balts.lv

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir nelieli teksta faili, kas tiek pārsūtīti uz Jūsu ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu, kad tiek apmeklēta interneta vietne. Lietotāja izmantotā pārlūkprogramma nosūta informāciju atpakaļ interneta vietnei katrā nākamajā apmeklējumā, lai interneta vietne atpazītu Jūs un atcerētos Jūsu lietotās izvēles (piemēram, lietotāja valodu u.c.).

Kā un kādam mērķim mēs izmantojam sīkdatnes?

Balts.lv izmanto sīkdatnes, lai vāktu pārlūkošanas informāciju no Jūsu IP adreses un ļautu tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu iestatījumus un izvēli. Sīkdatnes ļauj bistro BALTS sekot līdzi vietnes balts.lv datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar mājas lapu. Bistro BALTS izmanto šos datus, lai tīmekļa vieta atcerētos, vai esat jau piekritis sīkdatnēm, kā arī lai analizētu apmeklētāju uzvedību, uzlabotu apmeklētāju pieredzi, satura kvalitāti un pielāgotu satura kvalitāti apmeklētāju un lietotāju vajadzībām.

Mūsu vietne izmanto pirmās puses sīkdatnes (sesijas un patstāvīgās sīkdatnes) – sīkdatnes, ko iestata vietne balts.lv un trešo pušu sīkdatnes, ko iestata, piemēram, Google. Sesijas sīkdatnes saglabā vietnes pārlūkošanas sesijas (vietnes pamata funkcionalitātes darbību) laiku līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma. Patstāvīgās sīkdatnes saglabā un iestata Jūsu lietotajā ierīcē uz noteiktu laiku un tiek izmantotas atkārtoti apmeklējot balts.lv, lai atšķirtu vietnes lietotājus.

Trešo pušu sīkdatnes nosaka citas personas (uzņēmumi), lai nodrošinātu balts.lv satura attēlošanu no citām vietnēm, piemēram Google. Piemēram, trešo pušu sīkdatnes tiek izmantotas analītikas pakalpojumos, lai balts.lv zinātu, kas ir populārs un kas nav. Trešo pušu sīkdatnes ir ārpus balts.lv kontroles un par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni.

Sīkdatnes trešo pušu vietnē Google (arī Google maps, kas nodrošina kopīgoto karšu attēlošanu balts.lv) saglabā un izmanto Google Analytics rīks, kas ir “Google Inc” izveidota programmatūra. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Ja Jūs vēlaties, lai balts.lv neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm šajā mājas lapā, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Kā kontrolēt sīkdatnes?

Jūs varat kontrolēt vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi (piemēram piegādes pasūtīšana) un citas funkcijas nedarbosies.

Personas datu apstrādes veidi

Pasūtījumu piegādes informācija

Lai mēs varētu piegādāt un Jūs varētu saņemt pasūtījumu (ēdienus un dzērienus), mums ir nepieciešams zināt piegādes informācijas datus (pasūtītāja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs). Piegādi apstiprinošu informāciju mēs Jums sūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Bez šiem datiem pasūtījums nevar tikt piegādāts.

Tiešais mārketings

Ja esat piekritis jaunumu un piedāvājumu saņemšanai no bistro BALTS, mēs izsūtīsim informāciju uz Jūsu norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Ja mēs ieviesīsim jaunas priekšrocības vai piedāvājumus, lūdzot Jums sniegt papildu personas datus vai vēlēsimies izmantot jau sniegtos datus citiem nolūkiem, mēs sniegsim Jums attiecīgo informāciju par personas datu apstrādi, pieprasot papildināt personas datus vai iepazīstinot ar jauniem datu apstrādes mērķiem.

Informācija naudas līdzekļu atgriešanai

Ja veicot pasūtījumu Jūs kā maksājuma veidu izvēlaties norēķinu ar maksājumu karti vai veicot maksājumu, izmantojot banku internetbanku pakalpojumus, Jūs tiksiet novirzīts uz attiecīgo banku apkalpojošām norēķinu sistēmām. Mēs neievācam un neglabājam Jūsu maksājumu kartes datus. Taču, ja pēc apmaksas veikšanas piegādes pasūtījums tiks atcelts, mēs atskaitīsim saņemto naudu uz Jūs kartes kontu. Pēc maksājumu veikšanas, mēs saglabāsim informāciju par maksājumu un tādējādi arī Jūsu datus saistībā ar šo maksājumu tikai grāmatvedības nolūkos.

Statistikas apkopošana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sastādītu ziņojumus un statistiku, lai uzraudzītu, novērtētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus. Šajos nolūkos mēs neapstrādāsim Jūsu vārdu, kontaktinformāciju vai jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši identificēt Jūs kā konkrētu personu.

Datu apstrādes informācija

Identifikācija

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai identificētu Jūs tikai tajos gadījumos, kad mums ir nepieciešams noteikt, vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties, piemēram, ja Jūs sazināties ar mums vai veicat atkārtotu pasūtījumu.

Datu avoti

Mēs iegūstam Jūsu personas datus no Jums. Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kad veicat pasūtījumu mājas lapā balts.lv, zvanot pa tālr. 29020200 vai nosūtot pasūtījumu e-pastā.

Datu apstrādes vieta

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus Latvijā (ES/EEZ) ietvaros, tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

Ja mūsu sadarbības partneri, kam esam uzdevuši mūsu uzdevumā apstrādāt Jūsu personas datus veic to apstrādi ārpus EEZ, tad mēs pārliecināsimies, ka attiecībā uz datu drošību un tehniskām prasībām attiecīgie pakalpojumu sniedzēji ievēros tādas prasības, kādas nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgaā datu aizsardzības regula Nr. 2016/679.

Personas datu izpaušana

Pakalpojumu sniedzēji

Lai varētu sniegt Jums pakalpojumus un informāciju, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz attiecīgus pakalpojumus, piemēram tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšana vai balts.lv apkalpošana. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus.

Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Jūsu tiesības

Kā varat piekļūt saviem datiem

Lai saņemtu bistro BALTS pakalpojumus, netiek pieprasīta Jūsu personas identifikācija. Tāpēc mēs ne vienmēr varēsim pārliecināties par Jūsu sniegto datu patiesumu. Līdz ar to Jūs varēsiet pieprasīt informāciju par personas datiem, ja mēs varēsim identificēt.

Cik ilgi uzglabā datus

Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams vai līdz brīdim, kad esat atsaucis Jūsu personas datu apstrādi, ja varam Jūs identificēt ar ievadītajiem personu datiem. Iestājoties šiem nosacījumiem, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar Jums.

Datu labošana un atjaunošana

Ja mēs varēsim identificēt Jūs pēc ievadītās e-pasta adreses, tad Jūs varēsiet veikt datu labošanu. Atsevišķu informāciju par sevi varēsiet atjaunināt veicot savu nākamo pasūtījumu.

Piekrišanas atsaukšana

Ja datu apstrādi veicam, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu un mēs varam Jūs identificēt pēc e-pasta adreses, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu turpmākai personas datu apstrādei. Tāpat Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs varat atrakstīties no tiešā mārketinga sūtījumiem, izmantojot saiti, kas ietverta komerciālajā informācijā (e-pastā) vai rakstot uz balts@balts.lv.

Ja vēlaties uzdot jautājumu

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar datu apstrādi, rakstiet mums uz e-pastu balts@balts.lv.